SDM Panama 2019

Vaším darom podporíte účasť mladých ľudí zo Slovenska a slovenský organizačný tím v príprave na Svetové dni mládeže v Paname 2019

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.